...

Die eis wordt onderschreven door het Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België (ASGB), het Vlaams Artsensyndicaat (VAS), de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO), het Huisartsen in opleiding overleg platform (HOP) en het Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg (VGSO). Ook Domus Medica/Alliantie Artsenbelang zegt volledig achter de Vlaamse eisen te staanDe deal die federaal minister Vandenbroucke eind april met de Franstalige gemeenschap afsloot komt er volgens het Vlaamse artsenfront op neer dat het opgebouwde artsenoverschot in de Franstalige gemeenschap getolereerd wordt. Bovendien wordt de verdeelsleutel van de federale quota volgens bevolkingsaantal aangepast. "Daarnaast," zo luidt het, "zou er geen federale bestraffing komen indien een gemeenschap zich niet houdt aan de afgesproken quota."Vlaamse artsen, zo bleek de laatste maanden bij herhaling, waren 'not amused'. Al sinds de invoering van het ingangsexamen in 1997 beperkt het noorden van het land immers het aantal artsen. Franstalig België deed niets en bouwde een overschot op. Daarover zou nu dus de spons geveegd worden. "Dit is een aanvechting van de federale loyauteit en het ondergraaft het Vlaamse toegangsexamen", aldus het communiqué.Bovendien gaat Vandenbroucke er -op basis van een advies van de federale planningscommissie- vanuit dat de werklast van een arts in noord en zuid verschillend is. Lees: een Franstalige arts werkt minder. Hierdoor zou Franstalig België recht hebben op meer artsen. "Dat dit verschil nu in wet wordt vastgelegd, betekent een slechtere work-life balans voor Vlaamse artsen", hekelen de Vlaamse organisaties.Ter compensatie zou de Franse gemeenschap een effectief ingangsexamen met numerus fixus invoeren vanaf 2023. De Vlamingen hebben daarin weinig vertrouwen. "Dit decreet kan gemakkelijk aangevochten of zelfs terug afgeschaft worden. De federale wet is dan aangepast en de Franstalige gemeenschap kan doen wat ze wil. Federaal heeft dan enkel nog een lege doos", dixit de Vlamingen.Het front ziet geen verband met recente meldingen over artsentekorten. "Dat heeft met de wetsaanpassing niets te maken. We zijn het erover eens dat er meer artsen moeten opgeleid worden en specialisaties aantrekkelijker moeten worden. Dat effect is echter pas over 9 à 12 jaar zichtbaar." Het is dus geen communautaire kwestie maar een "verhaal van principes, vertrouwen en billijkheid. Het voorliggende akkoord komt onvoldoende tegemoet aan de Vlaamse studenten."Redenen genoeg dus voor de Vlaamse verenigingen om van de Vlaamse regering te eisen dat ze snel een belangenconflict instelt. 'Snel', want Vandenbroucke liet de wet al door de federale regering goedkeuren en trekt er nu mee naar het parlement. Ze vragen ook dat de federale regering een dialoog met Vlaanderen opstart.