...

De discussie ontstond nadat Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) erop aandrong naast de tweewekelijkse hoorzittingen ook het politieke debat te starten over de delen waarover de hoorzittingen reeds afgesloten zijn, wat voor het thema 'minderjarigen' nu het geval is. Eerder had ook al Guy Swennen (sp.a) gepleit voor dergelijke werkwijze. Ook het tempo van vergaderen zou moeten verhogen naar wekelijks, klonk het. Elke Sleurs (N-VA), voorzitster van de commissie Sociale Zaken, was daarvoor gewonnen. Ze moet evenwel nog overleggen met de voorzitter van de Justitiecommissie, Alain Courtois (MR), die woensdag niet aanwezig was.Het wetgevend werk kan best gebeuren aan de hand van een consensustekst vanuit de commissie, luidde het ook bij Freya Piryns (Groen) en Rik Torfs (CD&V). Maar de christendemocraat voegde er meteen aan toe dat er wel voor gezorgd moet worden dat euthanasie voor minderjarigen niet zou mogen gelden omwille van ondraaglijk psychisch lijden. "In dat geval zouden we meewerken aan zelfdoding, iets wat we met alle middelen trachten te bestrijden", vond Torfs.Oordeelsbekwaam?In deze tweede hoorzitting over euthanasie bij minderjarigen was één van de knelpunten andermaal hoe men kan bepalen wanneer een minderjarige wils- of oordeelsbekwaam is en hoe dat dient vastgesteld te worden. Herman Nys, hoofd van het Interfacultair Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KULeuven, stelde dat de belangrijkste voorwaarde voor euthanasie, zoals voor medische beslissingen, de wilsbekwaamheid van de minderjarigen en niet de leeftijd is. De leeftijd is wel een reden om bijkomende bescherming in te bouwen. Voor Nys moeten de ouders ook geen medebeslissingsrecht krijgen bij euthanasie van een minderjarige, uit vrees voor druk van de ouders om euthanasie uit te voeren.Voorzitter Peter Deconinck van de Reflectiegroep Biomedische Ethiek vond dat de euthanasiewet moet worden uitgebreid tot de wilsbekwame minderjarigen. De wilsbekwaamheid moet worden vastgelegd door het medisch team en de ouders. Deconinck stelde dat er jaarlijks 300 kankergevallen bij minderjarigen zijn, waarvan er een 50-tal niet geneest. Dat dit een klein aantal is, doet volgens Deconinck en Nys niet terzake. "Zoniet moeten we euthanasie voortaan maar mogelijk maken vanaf 40 jaar, omdat er in de praktijk geen aanvragen zijn onder die leeftijd", zei Herman Nys.Over twee weken start het tweeluik van hoorzittingen over euthanasie voor dementerenden en bij neurodegeneratieve aandoeningen.De Belgische bisschoppen keren zich tegen een uitbreiding van de euthanasiewet.