...

Dat staat in een boze brief van de vereniging voor kinderchirurgie aan de Hoge Raad voor Geneesheer-specialisten en huisartsen. Het is de zoveelste episode in een verhaal dat al enige tijd aansleept.België, zo stelt de brief, is momenteel de enige van de 31 lidstaten van de UEMS waar er geen erkende beroepstitel pediatrische heelkunde en geen officiële gestructureerde opleiding bestaat. Al in 2020 schreef men hierover een open brief naar onder meer minister van sociale zaken Frank Vandenbroucke. De Belgische vereniging voor kinderchirurgie wou uitdrukkelijk actief kunnen deelnemen aan de hervorming van de opleiding heelkunde. Ze vroeg tevens garanties op onder meer de organisatie van een optionele module 'algemene heelkunde bij kinderen (twee maal drie maanden) tijdens de hogere opleidingsjaren viscerale heelkunde. De beroepsvereniging wou medeverantwoordelijkheid qua inhoud, organisatie, eindbeoordeling en afgifte van het certificaat. Daarnaast eisten de kinderchirurgen de invoering van een erkende opleiding met beroepstitel niveau 3 'gespecialiseerde neonatale en pediatrische heelkunde' -met eindverantwoordelijkheid qua planning, inhoud, selectie en eindbeoordeling. Dat wat betreft de brief aan minister Vandenbroucke.Eind januari 2022 communiceerde de Hoge Raad over de invoering van vier nieuwe niveau 2-beroepstitels viscerale en thoracale heelkunde. Nergens is er echter een vermelding van de (vervolg)opleiding noch van de beroepstitels 'pediatrische heelkunde' of 'gespecialiseerde neonatale en pediatrische heelkunde'. Mondeling, zo stellen de kinderchirurgen, werd er -na enig aandringen- aan toegevoegd dat het enkel over de invoering van niveau 2 beroepstitels gaat en dat er geen garanties zijn over de invoering van een niveau 3 beroepstitel neonatale en pediatrische heelkunde.Daarom eist de Belgische vereniging voor kinderchirurgie nu in de brief aan de hoge raad 'een officiële uitgeschreven garantie' van de gemengde werkgroep Heelkunde/Hoge Raad Artsen op de organisatie van een module 'algemene heelkunde bij kinderen' tijdens de hogere opleidingsjaren viscerale heelkunde. Tevens vraagt ze de invoering van een beroepstitel niveau 3 'gespecialiseerde neonatale en pediatrische heelkunde'. Er moet hiervoor ook onmiddellijk een werkgroep worden opgericht. Gebeurt dit niet dan verwerpt de vereniging de volledige hervorming van de opleiding heelkunde en eist ze een aanpassing, namelijk door toevoeging van een vijfde niveau 2-beroepstitel 'pediatrische heelkunde'. Die titel bestaat nu al in 28 van de 31 UEMS-lidstaten.