...

Het debat over het nut van borstkankerscreening komt in een stroomversnelling terecht.Vorige week argumenteerde professor emeritus Michael Baum (chirurgie, University College London) in de BMJ dat de schade verbonden aan de screening voor borstkanker veel groter is dan de voordelen als je rekening houdt met de overlijdens veroorzaakt door de behandeling van de opgespoorde kankers, bovenop de valspositieve diagnoses.Maak je de balans op tussen baten en nadelen van borstkankerscreening, besluit Baum, dan worden voor 10.000 vrouwen die zijn uitgenodigd voor de opsporing, drie tot vier overlijdens door borstkanker vermeden, ten koste van 2,72 tot 9,25 sterfgevallen door de toxiciteit op lange termijn van de radiotherapie.Een tijdje geleden kwam een artikel in The Lancet tot de tegengestelde conclusie. Het Independent UK Panel on Breast Cancer Screening, onder leiding van de beroemde Engelse epidemioloog Michael Marmot, kwam daarin tot de slotsom dat voor 10.000 Britse vrouwen vanaf 50 jaar die de komende 20 jaar worden uitgenodigd voor borstkankerscreening, er 43 overlijdens door mammacarcinoom zullen worden vermeden, ook met een groot aantal valspositieven - het zou evenwel maar om 1% van de gescreende vrouwen gaan. Volgens de auteurs van de studie moeten vrouwen wetenschappelijk gegronde informatie krijgen, waarin alle positieve en minder positieve aspecten van de screening aan bod komen, zodat ze goed ingelicht hun keuze kunnen maken.Baum M. BMJ. 2013;346:f385Marmot MG et al. Lancet. 2012;380:1778