...

Het bofvirus dat in ons land circuleert en al minstens 350 mensen ziek maakte, is waarschijnlijk afkomstig uit Nederland. Uit de analyse van de speekselstalen van zo'n dertig besmette personen bleek dat het om het type 'genotype 5' gaat, de zogenaamde 'Groningse variant'. De meesten van de besmette personen waren volledig gevaccineerd, maar het vaccin slaat bij 5 à 7% van de mensen niet aan.Sinds het begin van de bofuitbraak in maart registreerde het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) al meer dan 350 gevallen van bof. Maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk een pak hoger, aangezien voor bof geen meldingsplicht geldt. Vooral bij kinderen zou het aantal besmettingen wel eens onderschat kunnen worden, aangezien de ziekte zich op jonge leeftijd vaak milder manifesteert en de typische symptomen van bof uitblijven.Uit een analyse van de speekselstalen van zo'n dertig besmette personen leidde het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) af dat het virus vermoedelijk uit Nederland kwam overgewaaid, misschien via contacten tussen Gentse en Nederlandse studenten. Het bofvirus dat momenteel circuleert, is blijkbaar van het type 'genotype G5', de 'Groningse variant' van bof die zich in 2010 en 2011 over Nederland verspreidde. Dat type komt bovendien ook het meest voor bij de recente bofmeldingen bij onze noorderburen.Te lage vaccinatiegraadDat het virus zich kon verspreiden in ons land, zou aan de te lage vaccinatiegraad bij jonge twintigers liggen, stelt het VAZG. Minder dan 80% van die leeftijdsgroep kreeg de volledige vaccinatie - de twee aanbevolen dosissen van het vaccin mazelen-bof-rubella, een op twaalf maanden en een in het vijfde leerjaar - terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie een vaccinatiegraad van 90 à 92% aanraadt om de circulatie tegen te gaan. Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen stelde daarom tijdens de gezondheidsconferentie in april voor om op beide vaccinatiemomenten een vaccinatiegraad van 95% na te streven.Toch biedt vaccinatie geen absolute bescherming. Uit de vragenlijsten die het VAZG afnam, blijkt dat de meeste personen die zich aanmeldden met bof, de twee aangewezen doses toegediend kregen. Dat bewijst dat het vaccin niet bij iedereen aanslaat, zoals eerder al werd vastgesteld. "Voor 5 à 7% van de gevaccineerden biedt het MBR-vaccin inderdaad geen volledige bescherming of geen bescherming op langere termijn", aldus Joris Moonens, woordvoerder bij het VAZG. "Maar dankzij een hogere vaccinatiegraad kan die groep toch beschermd worden, via het principe van groepsimmuniteit."Oost-VlaanderenDe zwaarst getroffen regio is duidelijk Oost-Vlaanderen, met zo'n 300 geregistreerde gevallen; ook nu lopen daar trouwens nog nieuwe meldingen binnen. Meer dan de helft van de Oost-Vlaamse meldingen (55%) is afkomstig van jongvolwassenen tussen 18 en 24 jaar, het overgrote deel van die 55% studeert nog. Ook in andere Vlaamse provincies kreeg het VAZG al meldingen binnen: een dertigtal in West-Vlaanderen, een dertigtal in Antwerpen en zo'n vijftien gevallen in Vlaams-Brabant. Van concentratie is in die provincies evenwel geen sprake, het gaat er vooralsnog om individuele gevallen.