...

De Amerikaanse onderzoekers volgden gedurende meer dan twintig jaar een cohort van 18.244 mannen in Shanghai van 45 tot 64 jaar. De deelnemers verstrekten via een vragenlijst informatie over hun rook- en drinkgewoonten, hun voedingspatroon en hun medische geschiedenis. In 2010 was kanker vastgesteld bij 3.310 deelnemers, van wie er 1.632 voor het onderzoek werden geselecteerd. De auteurs van het onderzoek stelden vast dat het overlijdensrisico van de mannen die na de diagnose van kanker bleven roken of begonnen te roken 59% hoger was dan dat van degenen die stopten met roken, ongeacht de soort kanker of behandeling. Wat we uit deze studie kunnen leren, is dat het nooit te laat is om te stoppen met roken na een kankerdiagnose. In tegendeel zelfs, aangezien de overlevingskansen verbeteren. Helaas denken de meeste patiënten bij het horen van deze diagnose dat stoppen geen zin meer heeft, aangezien het kwaad is geschied. Overigens vergeten veel artsen formeel aan te bevelen te stoppen met roken. (referentie: Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 22 december 2013, doi: 10.1158/1055-9965.EPI-13-0805-T)