...

De auteurs herinneren eraan dat aan HPV-gerelateerde kankers zo'n 33.000 mensen per jaar treffen.