...

Uiteraard wil ook de Orde de veiligheid van patiënten, administratief personeel en van zorgverstrekkers in een medische praktijk waarborgen. Daaraan kan de installatie van een bewakingscamera in de onderzoeksruimte van de medische praktijk een steentje bijdragen. Tegelijk dient men ook de intimiteit van de patiënt, het medisch geheim en de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen te eerbiedigen. De nationale raad van de Orde der artsen is dan ook van oordeel dat de visuele bewaking van een praktijk onaanvaardbaar is aangezien dit de rechten van de patiënt aantast. Daarbij verwijst de Orde naar de wet op de bewakingscamera's van 21 maart 2007 en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten. Die wet stelt dat beelden de intimiteit van een persoon niet mogen schenden. De nationale raad meent dat dit nochtans het geval is met beelden opgenomen tijdens een medische raadpleging. Als alternatief voor camera's verwijst de Orde naar veiligheidstips die de Algemene Directie Veiligheid en Preventie verstrekt.