...

Een bewoner van een woonzorgcentrum is gemiddeld 87 jaar oud, en de meesten onder hen hebben een zwaar zorgprofiel, met verschillende (chronische) aandoeningen. Zij kunnen vaak niet meer zelfstandig naar een arts gaan, en dus moeten artsen zelf naar het WZV gaan.De vergoeding voor deze tijdrovende bezoeken is vandaag onvoldoende. Daarom werkte de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen twee maatregelen uit: een hoger ereloon voor huisartsen, en een betere vergoeding voor geriaters, neurologen en (neuro-)psychiaters.Hoger ereloon voor huisartsenHet ereloon voor een bezoek van een huisarts aan een woonzorgcentrum wordt met 25 procent verhoogd tot 45,81 euro. Er worden toeslagen voorzien voor dringende bezoeken tijdens de avond en nacht, in het weekend of op feestdagen. Het remgeld voor de patiënt blijft ongewijzigd: 11,22 euro voor een gewoon bezoek (2,49 euro bij VT). Voor deze maatregel werd een budget van 6,678 miljoen euro voorzien. Deze verhoging gaat in op 1 juni 2024. Tegelijkertijd wordt ingezet op een geïntegreerde opvolging van de patiënt. De huisarts dient minstens jaarlijks te bekijken of er nood is aan een voorafgaande zorgplanning, aan medisch-farmaceutisch overleg, aan mondzorg of aan bijkomend multidisciplinair overleg of overleg met de mantelzorgers.Verhoging voor bezoek specialistenGeriaters, neurologen en (neuro-)psychiaters kunnen vandaag patiënten in een WZC bezoeken, maar de vergoeding daarvoor is laag en het bezoek moet samen met een huisarts gebeuren, wat praktisch moeilijk te regelen is.De Nationale Commissie besloot daarom om het ereloon voor een bezoek door een specialist aan een WZC te verhogen van 40,31 tot 151,50 euro. Dit ligt in lijn met het huidige honorarium voor een pluridisciplinaire geriatrische evaluatie. Het remgeld voor de patiënt blijft ongewijzigd op 15,5 euro (0 euro bij VT). Er werd een budget voorzien van 422.000 euro. Afhankelijk van wanneer het KB hierover verschijnt, zal de herwaardering ingaan ten vroegste op 1 juni en ten laatste op 1 augustus 2024.De huisarts blijft betrokken bij het werk van deze specialisten: hij moet het bezoek van de specialist aanvragen, en de specialist moet hem een verslag bezorgen. De vergoeding voor het bezoek omvat ook het pluridisciplinair overleg met andere zorgverstrekkers zoals verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, en met de mantelzorgers.Cruciaal voor de gezondheidMinister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke noemt de nieuwe maatregelen cruciaal voor de gezondheid van patiënten in een WZC. "Een bezoek aan een patiënt in het woonzorgcentrum vergt veel tijd van een arts. Hij moet zowel de patiënt met vaak verschillende aandoeningen onderzoeken als afstemmen met andere zorgverleners, met het zorgpersoneel van het woonzorgcentrum en met de mantelzorgers over de beste zorgen. De huidige verloning was hier onvoldoende op afgestemd. Ik ben dan ook zeer tevreden dat de artsensyndicaten en de ziekenfondsen hierop hebben ingezet. Dit draagt ook bij tot de algehele kwaliteit van de medische en farmaceutische zorg in de woonzorgcentra."