...

Een Task Force (onder leiding van Riziv-baas Jo De Cock) formuleerde de voorstellen om nog 86 miljoen te vinden. Vooral op budgetten en forfaits in ziekenhuizen wordt bespaard. Een overzicht van de besparingen vindt u in Artsenkrant van vandaag.'Politiek statement'De vertegenwoordigers van de artsen onthielden zich toen er gestemd werd over deze voorstellen. "Je moet dat zien als een politiek statement", zegt Marc Moens van de Bvas. De besparingsvoorstellen vond hij niet te pruimen. "Maar we wilden een aantal in het vooruitzicht gestelde maatregelen niet saboteren, met name de beloften om de veiligheid van de huisartsenwachtdienst te vergroten."Daarnaast komt ook dat huisartsen en specialisten de indexering op hun honoraria in 2014 zullen behouden. En een aantal omstreden maatregelen werden op het laatste moment geschrapt. Het budget van 16 miljoen euro voor het ECG bij opname wordt behouden. De cardiologen zullen hetzelfde bedrag wel elders moeten besparen. Er was ook sprake van om het budget van acht miljoen voor digitale mammografie te schrappen, maar ook hier werd vanaf gezien.De artsen delen zeker opnieuw in de klappen, stelt Moens. Dat is ook het geval bij de afschaffing of vermindering van een aantal forfaits. Wanneer de ziekenhuizen minder middelen krijgen, lijden artsen 'colateral damage'.Een uitgebreide reactie van dokter Moens leest u in Artsenkrant van vandaag.Lineaire besparingen onrechtvaardigOok het ASGB onthield zich bij de stemming over de besparingen (zie bericht eerder deze week). Robert Rutsaert (die overigens alleen nog plaatsvervangend lid is in het Verzekeringscomité en maandag niet aanwezig was) betreurt de lineaire besparing en de inbraak in het akkoord artsen-ziekenfondsen.Hij plaatst vraagtekens bij de logica van een aantal besparingen die de Task Force uitwerkte. Zo moet iedereen evenveel besparen in de hemodialyse en op de miniforfaits. Toch blijft het uiteindelijke bedrag gekoppeld aan de historische verpleegdagprijs. Dat voelt hij als een slag in het gelaat van de artsen.'Gebrek aan visie'In Artsenkrant leest u vandaag ook de reactie van Peter Degadt van Zorgnet Vlaanderen. De ziekenhuissector voelt zich uiteraard gepakt. "Als aardappels steeds duurder worden, kun je tegelijk niet verwachten dat je minder betaalt voor een zakje friet", aldus Degadt. Hij rekent voor dat op het loon van iedere zorgverlener, het ziekenhuis nu gemiddeld 3.600 euro moet bijpassen.Ziekenhuizen moeten zich aanpassen aan een stille omwenteling: de verschuiving van de focus op chronische zorg naast de toenemende doorgedreven specialisatie. Dat vraagt visie. "In plaats daarvan haalt men de kaasschaaf naar boven en schraapt men de potjes in de ziekenhuizen verder leeg."