...

Om hun eis kracht bij te zetten, hebben de Franse spoedgevallenartsen dinsdag beslist om het zoeken naar een bed voor de patiënten die moeten worden opgenomen over te laten aan de ziekenhuisdirectie zonder problemen halverwege de dag te veroorzaken. Gewoonlijk zijn het immers de spoedgevallenartsen die, vaak met veel moeite, moeten zoeken naar een bed voor de patiënten op de spoedafdeling.