...

Sommige verzekeringsmaatschappijen hebben al uit eigen beweging gemeld dat hun verzekeringen beroepsaansprakelijkheid (BA) ook dekking biedt wanneer artsen tijdens de coronapandemie buiten hun specialisatie of normale 'bevoegdheid' worden ingezet.Het gaat om artsen die ingeschakeld worden op de spoeddiensten of speciaal opgerichte covid-19-diensten om daar de toevloed patiënten te helpen opvangen, en ook voor de artsen die in de pre-triagecentra meedraaien.BVAS deed hierover navraag bij Assuralia. Dat heeft hierover geen eenduidige richtlijn aan de leden gegeven. De koepel van verzekeringsondernemingen laat het aan de verzekeraars zelf over om te beslissen of de waarborgen beroepsaansprakelijkheid in deze gevallen verworven blijven, en of ze hierover communiceren met hun verzekerden.BVAS dringt erop aan dat alle verzekeringsmaatschappijen hun BA-verzekeringen aanpassen aan de noodsituatie, als daarin niet voorzien is.Artsen die hierover geen informatie hebben ontvangen, doen er goed aan om hun verzekeraar te contacteren.