...

Peperkamp werkte als neuroloog in het King's Mill Hospital in 2012, hoewel zijn erkenning was ingetrokken omdat hij geen bijdragen betaalde. Hij had ook negatieve rapporten gekregen over het bijhouden van gegevens en zijn gebrekkige medische kennis. Toen bekend werd dat hij niet de vereiste erkenning had, werd zijn arbeidscontract beëindigd.The General Medical Council stuitte al in 2005 op pijnpunten zoals zijn diagnoses en de manier waarop hij gegevens bijhield. Inspecteurs meldden dat Peperkamp zelfs geen elementaire kennis had van de neurologie. De man beloofde dat zijn prestaties zouden verbeteren, maar in 2008 vertrok hij richting België, meldt de BBC.Op 9 maart 2012 werd Peperkamps erkenning ingetrokken, omdat hij geen bijdragen betaalde. Toen hij in juni een erkenning aanvroeg, bleek uit zijn cv dat hij in het ziekenhuis van King's Mill als arts had gewerkt zonder erkenning. Voordien had hij gewerkt in de Royal Aberdeen Infirmary in 2005, en in het Southampton Royal Hospital in 2006.Peperkamp kreeg te horen dat zijn gedrag roekeloos en gevaarlijk was en indruiste tegen de normen die voor artsen gelden in Groot-Brittannië.Het ziekenhuis in Nottinghamshire heeft zijn werking herzien, zodat de personeelsdienst voortaan dubbelcheckt of de artsen erkenning hebben om als arts in het land te werken.