...

Bijna drie artsen op de vier rijden met een diesel, bijna één op de vier kiest voor benzine. Hybrides en elektrische auto's komen samen uit op bijna 4 procent; van een gezonde reflex bij de autokeuze is vooralsnog geen sprake.Bijna driekwart is eigenaar van zijn auto, leasing (16,92%) en renting (9,33%) zijn minder in trek. De auto wordt hoofdzakelijk gebruikt voor beroepsdoeleinden (50,62 %) en gemengd gebruik (35,7 %), 60,7 procent sluit een full omnium verzekering af.Vrouw vs. man Vrouwelijke en mannelijke artsen kijken anders aan tegen het fenomeen auto. Zo primeert bij vrouwelijke artsen het gebruiksgemak, gevolgd door het model en ecologische voetafdruk terwijl voor hun mannelijke collega's het model op plaats één komt, vóór gebruiksgemak en ecologische voetafdruk.Vrouwelijke artsen schatten het belang van de nabijheid van een garage en de prijs van de auto even hoog in, voor hun mannelijke collega's is de prijs van ondergeschikt belang. De fiscale aftrekbaarheid en inruilwaarde van hun auto houdt vrouwelijke artsen veel minder bezig en dat geldt nog sterker voor het aspect snelheid.BMW wintKijken we naar de merkenvoorkeur van het Belgische artsenkorps dan stellen we een uitgesproken voorkeur vast voor de Duitse luxemerken met BMW op plaats één, op zeer korte afstand gevolgd door Audi en Mercedes-Benz op een gedeelde tweede plaats. Volvo eindigt op plaats vier en gaat achtereenvolgens Volkswagen, Peugeot, Ford, Renault, Toyota en Opel vooraf.Kijken we naar de voorkeuren per beroepsgroep dan scoort Mercedes-Benz het hoogst bij de huisartsen en specialisten terwijl Audi op de eerste plaats komt bij de specialisten die verbonden zijn aan een ziekenhuis. Bij hen vinden we verhoudingsgewijs ook de meeste Volvo-, Porsche- en Saab-rijders.Lees ons autodossier in Artsenkrant vandaag.