...

Wanneer men het 'normatief kader' van de wet op de ziekteverzekering toepast, mag de Riziv-begroting in 2021 zowat 29,5 miljard euro bedragen. De uitgaven volgens de 'technische raming 2021' - de boekhoudkundige extrapolatie van de verrichte uitgaven naar het volgende jaar toe - zouden tot 30 miljard oplopen.In de begroting van 29,5 miljard euro zijn inbegrepen: de gezondheidsindex van 1,01%, de spilindexmassa 2021, de reële groeinorm van 1,5%, een reeks door het parlement goedgekeurde maatregelen, goed voor 1,235 miljard euro. De natuurlijke aangroei van de uitgaven door het Riziv maakte dat nog eens een half miljard euro extra nodig was. Omdat het regeerakkoord stelt dat de Riziv-begroting in 2021 gelijk mag zijn aan het bedrag van de technische raming, moet dat extra half miljard niet gecompenseerd worden door besparingsmaatregelen. Alleen op het geneesmiddelenbudget zal wél worden bespaard, met name 150 miljoen euro. Het Verzekeringscomité keurde maandag 12 oktober de begrotingsnota goed. Naast de becijfering die we hierboven hebben samengevat, bevat deze nota de krachtlijnen voor beheer van de uitgaven - maar zonder al veel concrete cijfers van wat alles mag kosten. De algemene principes staan centraal: een meerjarenbegroting, een transversale planning, beheersing van de stijgende uitgaven voor geneesmiddelen,... Er wordt gerefereerd aan een belangrijk zinnetje uit het regeerakkoord: De wettelijke groeinorm zal niet enkel dienen ter financiering van het volume-effect in de vraag maar moet ook nieuwe zorginitiatieven mogelijk maken die mee ten dienste staan van het realiseren van de vooropgestelde gezondheidszorgdoelstellingen en het verlagen van de patiëntenfactuur. Daarom stelt de nota voor het bedrag van de wettelijke groeinorm dat boven de 2% zit te reserveren voor het verwezenlijken van zorgdoelstellingen. AADM en Kartel stemden in het Verzekeringscomité voor de nota. "De tekst is atypisch in vergelijking met andere jaren maar het tekent belangrijke lijnen uit voor het hervormingstraject dat we moeten inzetten", zegt dokter Roel Van Giel (AADM). Het voorstel omvat een langetermijnvisie en geeft een redelijk concrete werkmethode voor een transversale aanpak, vindt Reinier Hueting (Kartel/ASGB): "Het stuk van de groeinorm boven de 2% reserveren voor nieuwe initiatieven, vinden we een goede maatregel", stelt hij.Maar juist dat principe is voor de BVAS een brug te ver. Dat het budget 30 miljard mag bedragen, stemt dokter Marc Moens weliswaar tevreden. "Dat de groeinorm moet dienen om niet alleen het toenemende volume van de uitgaven te financieren, maar ook om nieuwe zorginitiatieven en een verlaging van het remgeld te realiseren, is onrealistisch", meent Moens. Nieuwe initiatieven zullen in werkelijkheid gefinancierd worden door te putten uit de honoraria voor artsen, vreest zijn syndicaat. De BVAS onthield zich toen het Verzekeringscomité stemde over deze 'politieke' nota. De begrotingsnota ligt maandag 17 oktober voor op de Algemene Raad van het Riziv.