...

Op zijn website geeft het Riziv toelichting bij de procedure - waarbij de bedrijven een 'aanmeldingsformulier' kunnen downloaden.Al een erkenning M2Met het aanmeldformulier kunnen de bedrijven het Riziv dan op de hoogte stellen van wat de mobiele app doet. Dat is hoe die werkt en hoe dit past binnen een zorgproces. De app kan geïntegreerd worden in het zorgproces. De app kan daarbij een bestaand zorgproces eventueel wijzigen, of de toepassing kan een onderdeel zijn van een nieuw zorgproces.De producent beoordeelt ook de financiële impact van de app.Het Riziv onderstreept daarbij dat een aanmelding niet moet gezien worden als een aanvraagprocedure. Bedrijven kunnen alleen apps aanmelden die al erkend zijn door mHealth, en dat op niveau 2 (M2). Dat wil zeggen dat de app niet alleen een CE-certificaat moet hebben, maar ook veilig integreerbaar is met de e-healthdiensten.Werkgroep evalueert dossierWanneer de app is aangemeld neemt het Riziv het initiatief om een werkgroep op te richten om de bijdrage van de app tot de klinische praktijk te beoordelen.De werkgroep bestaat uit onafhankelijk experts en ervaringsdeskundigen - naast een vertegenwoordiging van de zorgverstrekkers die met de app zouden werken, en van de ziekenfondsen.De sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) zijn ook vertegenwoordigd in de werkgroep - maar enkel met raadgevende stem.De werkgroep beoordeelt de data over de klinische resultaten die het aanmeldende bedrijf verstrekt, hoe bruikbaar de app is in het zorgproces, de meerwaarde ervan en de effecten op het budget.Regeling voor terugbetaling?De werkgroep geeft dan een positief of een negatief advies aan het Verzekeringscomité van het Riziv. De werkgroep krijgt als richttermijn hiervoor zes maanden.Het Verzekeringscomité bekijkt dan het advies - en geeft eventueel een opdracht aan commissies of raden van het Riziv om op basis van het advies een regeling uit te werken om het gebruik van de app in de zorg terug te betalen.Het Verzekeringscomité brengt het bedrijf hiervan op de hoogte. Hoe lang dit proces nog mag duren bepaalt het Verzekeringscomité - rekening houdend met de frequentie waarop de betrokken raden of commissies vergaderen.Intussen zijn al 31 mobiele apps door mHealth aanvaard als gecertificeerd medisch hulpmiddel. Acht daarvan zijn erkend op niveau M2 (integreerbaar in onze e-health) en kunnen zich, als ze dat willen, aanmelden om een terugbetalingsdossier te laten opstellen.Op deze Riziv-pagina vindt u uitvoerig de beschrijving van de procedure, en het aanmeldformulier.