...

Er wordt al lang gepraat over een nauwere samenwerking tussen Jan Palfijn en Sint-Lucas - beide lid van het locoregionaal Ziekenhuisnetwerk Gent. De intentieverklaring is een eerste concrete stap naar een echte fusie.Zodra deze wordt goedgekeurd door beide Raden van Bestuur, worden gesprekken opgestart om de fusie voor te bereiden. Die gesprekken zullen meerdere jaren duren, zegt Josse Abrahams, communicatiemanager van AZ Jan Palfijn.In De Standaard verwijst Tom Balthazar, bestuurder-directeur van AZ Jan Palfijn, naar de noodzaak van schaalvergroting om het hoofd te beiden aan de uitdagingen in de ziekenhuissector.Campussen blijven behoudenEr zijn geen plannen om een van de twee campussen te sluiten, maar het is niet uit te sluiten dat bepaalde afdelingen op één campus worden samengebracht. Daarover zijn in dit stadium echter nog geen afspraken gemaakt. De medische raden van beide ziekenhuizen hebben de intentieverklaring al goedgekeurd en staan helemaal achter de fusieplannen, zegt Abrahams.AZ Jan Palfijn en AZ Sint-Lucas hebben intern al gecommuniceerd over de plannen. Op 25 januari is een persconferentie gepland waar meer details worden gegeven over de fusie. Ook UZ Gent en AZ Oudenaarde zijn lid van het Ziekenhuisnetwerk Gent. Zij zijn bij de fusieplannen niet betrokken. AZ Sint-Lucas telt 779 bedden hospitalisatie en 122 bedden in dagziekenhuis, en heeft een medische staf van zo'n 237 artsen en 2.350 medewerkers. AZ Jan Palfijn Gent telt 519 erkende bedden, een staf van 150 artsen en meer dan 1.100 medewerkers.