...

In een persbericht wijst AZ groeninge erop dat het de afgelopen jaren fors investeerde in mensen, middelen en opleidingen. Het ziekenhuis zegt nu beter en efficiënter georganiseerd te zijn om trauma's op te vangen. Internationaal onderzoek toont immers aan dat zwaargekwetste patiënten behandeld door een team gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen een betere kans hebben op herstel. Het Kortrijkse ziekenhuis heeft de klok rond ook een gespecialiseerd team klaar staan voor de opvang van traumapatiënten. En men beschikt over moderne accommodatie met onder meer een CT-scan in de traumabox. "We hanteren het principe 'van thuis tot thuis', legt dokter Dries Helsloot, anesthesist-urgentiearts uit. "Daarbij volgen we de patiënt tijdens het hele proces op van een ziekenhuisbreed zorgtraject. Van in het begin zetten we in op een vroegtijdige start van de revalidatie."Al sinds 2013 registreert AZ groeninge alle patiëntengegevens in het DGU, het grootste Europese traumaregister. Dit laat toe om elk incident precies te analyseren en te evalueren en om de uitgestippelde trajecten verder te optimaliseren en de zorgkwaliteit te verbeteren. Het persbericht wijst er tot slot nog op dat het az groeninge nu "over de competenties beschikt om een belangrijke rol op te nemen in een nationaal traumanetwerk, in samenwerking met nabije ziekenhuizen en universitaire referentiecentra."