...

Sinds 6 juli kunt u de gegevens over uw patiënten in de zorgtrajecten 'automatisch' opladen. De datacollectie moet rond zijn voor eind augustus.Het manueel invoeren van gegevens is al mogelijk sinds begin mei. Eerder was aangekondigd dat het 'automatisch' invoeren vanaf half juni mogelijk zou zijn, maar vandaag is het dan toch zo ver. Niets aan de hand, zo lang u maar uw gegevens voor eind augustus doorstuurt.... Dat, zo staat te lezen op www.zorgtraject.be, is belangrijk.Eigenlijk is het een beetje de wereld op zijn kop: automatisch opladen van de gegevens vanuit het EMD zou de regel moeten zijn, manueel invoeren een noodoplossing. Maar om rechtstreeks de gegevens te kunnen doorsturen, moeten de EMD-pakketten worden aangepast. En naar verluidt registreren vele huisartsen ook nog niet systematisch genoeg, volgens de regels van de kunst.Bestand opladenEcht automatisch verloopt het doorsturen van de gegevens met de huidige oplossing nog niet. Dat zou inhouden dat uw EMD-pakket u laat aanloggen, en dat het pakket dan op uw aangeven rechtstreeks de gegevens naar het project Achil* zou doorsturen.Zover is het nog niet. Zoals de zaken er nu voorstaan, moet u werken met een tussenstap. Met uw emd-pakket exporteert u een bestand met de gegevens over uw zorgtrajecpatiënten. U logt dan in in de webtoepassing en laadt het bestand op.U moet zich eerst aanmelden met uw elektronische identiteitskaart. Alleen een bevoegd persoon moet natuurlijk gegevens kunnen doorsturen. De rijksregisternummers van uzelf en dat van uw patiënten in het csv-bestand worden onmiddellijk gemaskeerd, zodat niemand de medische gegevens kan koppelen aan personen. Wel moet u opgeven onder welke huisartsenkring u valt. Van elke LMN wordt immers een profiel opgemaakt (als er geen LMN is, gebeurt dat voor de kring).'Alles of niets'Het bestand dat u moet opladen is een zogezegd csv-bestand: een bestand met 'comma separated values' (waarvan de naam eindigt op .csv). De precieze details over het format werden meegedeeld aan de EMD-producenten. De module voor het exporteren van de patiëntengegevens naar dit bestand moet u ook van uw EMD-leverancier krijgen. Als het bestand dat u wil opladen fouten bevat, krijgt u een foutboodschap. De boodschap verwijst naar de regels en kolommen die fouten bevatten. Foutmeldingen die u krijgt, zijn bijvoorbeeld: 'Rij 11 : Kolom I (VALUE) - Ongeldige voor HBA1C - KOLOM H PARAMETER)'.De bedoeling is dat u aan de hand van deze foutmeldingen de passende correcties aanbrengt in het EMD, en een nieuw bestand exporteert en oplaadt. Het is alles of niets: zolang u foutmeldingen krijgt wordt geen enkel gegeven van geen enkele patiënt opgeladen.Wanneer u een ander soort foutmeldingen krijgt, zoals 'De eerste rij van het bestand komt niet overeen met het verwachte bestand' of 'Het bestand is leeg', hapert er waarschijnlijk iets met de extractiemodule en wendt u zich het best tot de leverancier van uw pakket.AnoniemDe identificeerbare gegevens (uw rijksregisternummer en dat van uw patiënten) worden tijdens het verwerkingsproces gemaskeerd en krijgt niemand te zien. Maar de rijksregisternummers van patiënten over wie gegevens werden opgeladen, worden via het NIC aan de ziekenfondsen meegedeeld - zonder verdere details.De ziekenfondsen sturen u naar verluidt lijsten van hun leden die bij u een zorgtraject hebben - voor zover dat al niet gebeurd is. Zo kunt u nagaan of u niet per abuis iemand vergeten bent.Uitleg over de procedure, over welke gegevens precies moeten worden doorgegeven, en het nummer van de helpdesk vindt u op www.zorgtraject.be. De koppeling naar de webtoepassing zelf is https://www.e-care.fgov.be/webachil/achil. Maar het heeft niet veel zin in te loggen, als u niet eerst alle gegevens in het EMD op orde hebt gezet, en een csv-bestand hebt geëxporeerd.