...

Het Riziv maakte de regeling voor vaccinatie door huisartsen, apothekers en thuisverpleging publiek op zijn website op vrijdag 29 juli. De erelonen zijn al van kracht vanaf 18 juli.De regeling vindt zijn oorsprong in een ontwerp-KB van minister Frank Vandenbroucke. De leden van Verzekeringscomité konden van 18 tot en met 25 juli hun stem uitbrengen over de inhoud van het KB. Dat gebeurde via een "procedure van schriftelijke raadpleging"."Hoewel de resultaten van deze schriftelijke raadplegingsprocedure, vandaag 1 augustus, nog steeds niet meegedeeld werden, is het RIZIV dus naar buiten gekomen met een mededeling dat de erelonen uit het ontwerp-KB al in voege zijn sedert 18 juli", meldt Kartel/ASGB begin deze week in een mededeling."In werkelijkheid heeft het zogenaamde Overlegcomité al op 13 juli beslist dat het KB er hoe dan ook zal komen, en dus dit gevoelig dossier dat ter stemming lag in het verzekeringscomité eenzijdig en zonder overleg goedgekeurd.""Als alles beslist was, wat is dan nog het nut van een (schriftelijk) overleg?", vraagt het syndicaat zich af. "Eerst vraagt men ons hals-over-kop (midden in de vakantie en tijdens een verlengd weekend) om snel-snel een stem uit te brengen en dan blijkt dat die stemming er totaal niet toe deed", stelt voorzitter Thomas Gevaert verontwaardigd.Op 8 augustus vindt een nieuw Verzekeringscomité plaats. Daar kan nog alleen over de praktische uitvoering worden gepraat.Het ASGB/Kartel wilt dat er op zijn minst een haalbare regeling komt om het remgeld te innen (van de consultatie of het bezoek dat de vaccinatie omvat, maar om een andere reden plaatsvindt - nvdr).De covidvaccinatie moet de overheid als een onderdeel behandelen van het seizoensgebonden vaccinatieschema tijdens de routineconsultaties (en -bezoeken) van de behandelend arts, met een billijke honorering - aldus ASGB.Het Kartel zal op het Verzekeringscomité eisen "dat elke vaccinatie in de praktijk van een arts (buiten de groepsvaccinaties) via de derdebetaler gefactureerd kan worden en dit aan het bedrag van een consultatie en inclusief het remgeld.""We zijn altijd constructief en open tot overleg, maar niet eindeloos", aldus dokter Gevaert. "Als dit de nieuwe manier van werken is - zaken erdoor duwen zonder overleg - dan zullen ook wij moeten nadenken over een eenzijdige manier van werken."