...

In een opiniestuk (AK 2286) schreven we dat de syndicale slagkracht van de huisartsen - tien jaar na de geruchtmakende manifestatie van december 2002 - niet veel meer voorstelt. Tot ergernis van Reinier Hueting. De voorzitter van het ASGB maakt zich sterk dat zijn syndicaat als "echte verdediger van de huisartsen en de intellectuele akte" bij Onkelinx aan tafel zat.Wie de gebeurtenissen van de voorbije weken objectief op een rijtje zet, kan niet anders dan tot de conclusie komen dat wij de huisartsen verdedigd hebben, gaat de ASGB-voorzitter verder. "Maar dan moet je de intellectuele eerlijkheid hebben om het bilan op te maken van wat goed overleg kan opleveren en stoppen met de gemengde syndicaten over één kam te scheren." Hij somt op wat het Kartel (ASGB en GBO) volgens hem uit de brand kon slepen.• Het wetsontwerp op de sociale derde betalende wordt geamendeerd zodat het niet op huisbezoeken van toepassing is. De nieuwe regeling komt er bovendien pas zodra elektronisch factureren via MyCareNet mogelijk wordt. Zo wordt een belangrijke administratieve overlast voor de huisartsen vermeden.• De telematicapremie blijft gehandhaafd op het huidige niveau. De eerder geplande halvering gaat niet door. Het ASGB schaart zich achter het idee dat het gebruik van de software in de toekomst de hoogte van de premie bepaalt. "Het gebruik zal gemeten worden aan de hand van parameters die in onderling overleg worden vastgelegd."• Dan is er nog de praktijkvergoeding die sterk verhoogd wordt voor huisartsen die zich conventioneren. Ter herinnering: alleen huisartsen die deelnemen aan de wachtdienst hebben recht op de praktijkvergoeding. "Het Kartel juicht toe dat de aanmoediging om toe te treden tot het akkoord in het vervolg gebeurt door de praktijkvergoeding te verhogen. Het accrediteringsforfait wordt losgekoppeld van de conventiestatus."Dat het Participatiefonds meer personeel kon inschakelen zodat er eindelijk schot komt in de uitbetaling van Impulseo, valt volgens Hueting ook al op het conto van het ASGB te schrijven. Hij verwijst ook nog naar het overleg dat zijn syndicaat voerde over de Bf-waanzin. En voor de specialisten zette hij zich in voor een beter betaalde consultatie in het ziekenhuis, "die de leegloop naar de privé-consultatie moet tegengaan".Het ASGB juicht verder ook toe dat de automatische verlenging van het GMD in 2014 een feit zal zijn. "Dat konden we alleen realiseren door hardnekkig vol te houden."Wat is het standpunt van het Kartel over de supplementen? Het syndicaat verzet zich niet tegen het huidige wetsvoorstel dat ereloonsupplementen verbiedt in twee- of meerpersoonskamers. Maar de vrijheid om supplementen aan te rekenen in eenpersoonskamers moet wel gehandhaafd blijven.Het Kartel roept de artsen op om voorlopig de bestaande honoraria te blijven toepassen.