...

De Franstalige partijen cdH, DéFI, PS en Ecolo dienden eind oktober het belangenconflict in. In het Parlement van de Franstalige Gemeenschap had de MR de motie afgeblokt, maar in de Brusselse COCOF beschikte ze daarvoor niet over voldoende stemmen.Door het belangenconflict werd de behandeling van het voorstel in de Kamer zelf 60 dagen opgeschort. Maar nu moeten de Franstalige partijen in de COCOF zich neerleggen bij de vaststelling dat de overheid geen zin heeft om nog over het voorstel te onderhandelen.Het wetsvoorstel regelt de verdeling van het contingent over de gemeenschappen, maar ook de manier waarop die verdeling in de toekomst zal worden vastgesteld en waarop de ondertussen opgebouwde overtallen zullen worden gecompenseerd.De plenaire vergadering van de Kamer zal zich nu over het voorstel buigen.