...

De regels voor bijverdienen na het pensioen worden vanaf inkomstenjaar 2013 versoepeld. Wie op 65-jarige leeftijd een loopbaan van 42 jaar of langer aan kan tonen, mag tegenwoordig onbeperkt bijverdienen mét behoud van het wettelijk pensioen. Een logische aanpassing, waar artsen evenwel niet van kunnen profiteren.... Door hun langere studieloopbaan geraken (huis)artsen niet aan een carrière van 42 jaar op hun 65ste, waardoor ze gebonden blijven aan maximumbedragen voor bijverdiensten. Met volledig lege handen blijven ze echter niet achter: de maxima worden geïndexeerd en het wettelijk pensioen wordt pas volledig geschorst wanneer de bovengrens voor bijverdiensten met 25% wordt overschreden, in plaats van 15% voordien. Iets om blij om te zijn, of niets meer dan een pleister op een houten been?