...

Dokters die zelf kandidaat zijn bij de komende lokale verkiezingen mogen op 14 oktober geen medische attesten afleveren aan hun patiënten. Ze moeten die doorverwijzen naar een collega zonder politieke aspiraties en mogen zich op geen enkele manier 'bemoeien met die attesten'. Heel wat artsen blijken niet op de hoogte van deze regel. "Die regeling bestaat al geruime tijd en werd in 2006 opnieuw bekrachtigd door de Raad van State, na een incident in de gemeente Wortegem-Petegem", zegt Peter Buysrogge, woordvoerder van bevoegd minister Geert Bourgeois.Achteraan de kiesbrief staat het, tussen de andere kleine lettertjes die de hoogtepunten van het kiesreglement weergeven. Medische attesten voor de verkiezingen mogen niet afgeleverd worden door artsen die zelf deelnemen aan de stembusgang. Het reglement gaat zelfs nog verder. 'Aldus verbiedt het voorschrift hen eveneens dat zij met betrekking tot de afgifte van het attest actief bemiddelen bij een ander arts of samen met hem erover beraadslagen', staat er te lezen. Integriteit in twijfelHuisarts Bob Ponsaers, zelf kandidaat, stelt zich heel wat vragen over het nut van deze regel. "Ik zie echt niet in welk voordeel je hier als arts uit kan halen. Elke kiezer kan maximaal over één extra volmacht beschikken. Dit is dus zeker geen methode om extra stemmen te ronselen. In de praktijk levert het vooral nadelen op, zeker voor oudere en minder mobiele patiënten. Het uitschrijven van een medisch attest dat iemand onbekwaam is om te gaan stemmen, is bovendien bij uitstek een taak van de huisarts, die zijn patiënt door en door kent. Nu zijn we verplicht om deze patiënten door te verwijzen naar een collega, die de patiënt niet kent. Door deze regel trekt de overheid ook onze integriteit als arts in twijfel. Dit doet immers het vermoeden rijzen dat wij niet objectief zouden zijn bij het beoordelen van de patiënt, omdat wij ook kandidaat zijn." Blijft de vraag of overtredingen ook gepenaliseerd zullen worden en of de overheid daadwerkelijk personeel zal inzetten om te controleren dat de attesten wel worden afgeleverd door a-politieke artsen. Buysrogge: "Daar hebben we niet meteen zicht op. Maar feit is dat dit verboden is. En in 2006 is het hierover effectief tot een incident gekomen waardoor er een herverkiezing is gekomen. Dus we hopen dat de artsen toch willen meewerken."