...

Met het akkoord dat gisterenavond werd bereikt, sluit men de toestand van onzekerheid af die ontstond nadat Bvas en Kartel in januari de blijvende rechtsgeldigheid van het akkoord hadden aangevochten.Het nieuwe akkoord geldt tot het eind van dit jaar. De tekst van dit akkoord brengt eigenlijk vooral een status quo tot stand, waarbij het oorspronkelijke akkoord 2016-2017 voor zover mogelijk nog verder wordt uitgevoerd.Maar daarnaast komen er maatregelen die het overlegmodel stabieler moeten maken. Het Riziv vermeldt in een persmededeling de volgende:Het akkoord verschijnt volgende maand in het Belgisch Staatsblad. Wie niet wil toetreden zal dat opnieuw moeten melden - binnen de 30 dagen na de publicatie. De procedure verandert wel. Deconventioneren kan alleen nog elektronisch, via MyRiziv. Een aangetekend schrijven is overbodige moeite: het is niet meer geldig.Lees verder:Persmededeling Bvas: voor de Bvas is het mini-akkoord een brug naar de toekomst. Belangrijke afspraken voor Bvas zijn ook dat maatregelen die zijn overeengekomen in het akkoord binnen een kort tijdsbestek uitvoering krijgen, en niet pas na jaren. Verder zullen artsen meer inspraak krijgen in de besluitvorming van het college van artsen-directeurs van de ziekenfondsen, bij het uitwerken van revalidatieovereenkomsten.De Bvas hecht in de verdere besprekingen met de regering ook groot belang aan het medebeheer van artsen in de toekomstige ziekenhuisnetwerken.Persmededeling AADM: voor AADM en Domus Medica zijn de voorbije vijf maanden een periode van stilstand geweest, en is er kostbare tijd verloren voor de hervormingen die echt nodig zijn. "Het bereikte miniakkoord is (bijna) een copy-paste" van het oorspronkelijke akkoord voor 2016-2017, luidt het. Volgens AADM/Domus Medica had minister van Volksgezondheid De Block in oktober al voldoende garanties gegeven.Persmededeling ASGB/Kartel: voor ASGB/Kartel is in de voorbije maanden gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen dat in oktober volledig zoek was. De regering heeft daartoe werk gemaakt van een aantal verbeteringen in de wetgeving. Die moeten ook volgens dit syndicaat onder meer vermijden dat artsen jaren wachten op de uitvoering van overeengekomen maatregelen. Er is een duidelijk afsprakenkader met de regering vastgelegd, dat onder meer moet zorgen voor een realistisch tijdschema voor de informatisering.