...

Een arts mag bijvoorbeeld wel aandelen bezitten van een organisatie die eigenaar is van apotheken, maar hij mengt zich niet in de manier waarop de apotheker de geneesmiddelen aflevert.De apotheker-titularis draagt steeds de eindverantwoordelijkheid over de kwaliteit van de geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten die de apotheek aflevert. Hij hoeft niet eigenaar te zijn van de zaak, maar blijft wel als apotheker steeds autonoom.Ook de arts moet er altij over waken dat hij onafhankelijk zijn beroep uitoefent en dat er geen zelfs schijn kan zijn van 'afhankelijkheid'. De Orde wijst er bovendien op dat een arts die ook een diploma 'artsenijbereidkunde' heeft, nooit beide beroepen tegelijk kan uitoefenen. Dat volgt uit artikel 22 van de Wet op de Uitoefening van Gezondheidszorgberoepen (WUG, zoals de 'gecoördineerde versie' van 10 mei 2015 van KB78 heet).