...

Die hersenzone werd sterker geactiveerd dan bij rokers die minder sterke argumenten te zien kregen, ook al waren de beelden opvallender, meer gevarieerd en spectaculairder. Bij objectieve meting van het cotininegehalte in de urine een maand later was het effect nog altijd sterker bij de proefpersonen die waren geconfronteerd met "sterke" argumenten. Dit is de allereerste keer, aldus de auteurs, dat er een verband is aangetoond tussen cognitie en hersenactiviteit als reactie op de inhoud en het formaat van reclame op tv. (referentie : Wang A-L et al. Journal of Neuroscience. 2013;33:7420)