...

Eén en ander is duidelijk in de geest van interniste Gabry Kuijten, die zelf een broer met kanker heeft. Ze benaderde het Antikankerfonds met een concept dat intussen al in verschillende andere landen ingang gevonden heeft: binnen een onafhankelijke instantie kunnen patiënten met hun vragen terecht bij een arts, die hen face-to-face te woord staat. "Na een oncologisch consult beseffen mensen wel eens dat ze een aantal dingen niet voldoende begrepen hebben, vaak omdat ze op het ogenblik zelf stress hadden of door de informatie overdonderd waren", zegt dr. Kuijten. "Waarvoor dient dit of dat middel? Wat is de bedoeling van dit of dat onderzoek? Wat kan ik zelf doen om mijn ziekte zo goed mogelijk te behandelen?"Omkaderd terugverwijzen"Het Antikankerfonds geeft nu al zeer regelmatig schriftelijke antwoorden op vragen van patiënten", aldus medisch directeur Guy Buyens. "Maar tijdens een face-to-face-contact kan je nagaan of de vraag correct geïnterpreteerd is, of de patiënt de aangereikte informatie begrepen heeft en of het antwoord volstaat. We zullen daarbij geen antwoorden geven die de oncoloog toekomen. Er worden bijvoorbeeld geen behandelingen voorgesteld. Als er een vraag voorligt die de oncoloog moet beantwoorden, zullen we de patiënt zorgvuldig omkaderd naar hem terugverwijzen. Maar ons initiatief is wél complementair met het oncologisch consult: dankzij de reflectie met ons kan een patiënt zich beter voorbereiden op een volgend contact met de behandelend arts. Dat is voor beide partijen meegenomen."Een ander voorbeeld van complementariteit tussen de oncoloog en de interventie van het Antikankerfonds? Mensen met kanker overwegen wel eens 'alternatieve' behandelingen. De kans is klein dat ze daarover met de oncoloog (durven te) spreken, maar bij het Antikankerfonds kunnen ze er laagdrempelig mee terecht. Dr. Buyens: "We willen vermijden dat mensen een beroep doen op niet wetenschappelijk gefundeerde behandelingen, die vaak voor veel geld worden aangeboden. Als een patiënt ons over een dergelijke behandeling aanspreekt, zullen we hem uitleggen wat hierover wel en niet aangetoond is. Ons wetenschappelijk team is getraind om over dit soort onderwerpen een representatief literatuuronderzoek uit te voeren. Opteert de patiënt toch voor de behandeling die hij voor ogen heeft, dan zullen we hem in zijn traject blijven steunen, ook al betreuren we zijn beslissing."Geld vindenHet concept zal vanaf volgende week in het proefproject 'My Cancer Navigator' worden uitgetest, met een tiental patiënten en een follow-up van ongeveer drie maanden. Dr. Kuijten staat in voor de face-to-face-gesprekken. De doeltreffendheid daarvan wordt geëvalueerd aan de hand van een bevraging van de patiënt. Zijn de resultaten gunstig, dan zullen de interventies breder ter beschikking worden gesteld, met een groter team van artsen. In dat stadium zal het er voor het Antikankerfonds op aankomen de nodige samenwerkingsverbanden en het nodige geld te vinden voor de verdere ontwikkeling.Patiënten kunnen in het proefproject worden opgenomen via rechtstreeks contact met het Antikankerfonds of via hun behandelend arts.