...

In 2015 werden wereldwijd 35 miljard standaarddagdoseringen (defined daily doses, DDD's) voorgeschreven. Het aantal DDD's per 1.000 inwoners steeg van 11,3 tot 15,7 tussen 2000 en 2015 (plus 39% in verhouding met het aantal inwoners).Vooral in landen waar het inkomen laag of gemiddeld ligt, neemt het gebruik sterk toe. Dat heeft te maken met de bevolkingsaangroei en met de economische groei. Het gebruik in landen met hogere inkomens is overigens nog steeds veel groter, al loopt het in die landen lichtjes terug. België staat bij de landen met hoge inkomens in de top drie van de grootste gebruikers.Ook het gebruik van penicillines met een breed spectrum blijft wereldwijd stijgen (+36% in dezelfde periode). Daarnaast worden zelfs middelen als linezolid, de carbapenemen en colestine - die de laatste verdedigingslinie vormen - steeds meer gebruikt.Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek in 76 landen, gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), waaraan de universiteit van Antwerpen meewerkte. Volgens professor Herman Goossens, een van de onderzoekers, is de toestand rampzalig te noemen. Wanneer ergens ter wereld een bacterie resistentie ontwikkelt, zie je de resistente stam al gauw overal elders opduiken.In eigen land publiceerde het socialistisch ziekenfonds een onderzoek naar het antibioticagebruik bij zijn leden. Volgens het ziekenfonds staan we nog ver van de doelstellingen die BAPCOC voor ons land heeft vooropgesteld. In 2015 werden jaarlijks per 1.000 inwoners 910 DDD's voorgeschreven - in 2020 zou dat voor de BAPCOC nog hoogstens 600 mogen zijn. Het aandeel van de chinolonen in het totaal van de antibioticavoorschriften blijft tot 2015 al jaren redelijk stabiel op 11-12% (gerekend in DDD: 8,5-9%) maar zou voor BAPCOC dit jaar nog hooguit 5% mogen zijn. Hoewel amoxicilline nu wat vaker zonder clavulaanzuur wordt voorgeschreven, gebeurt dat nog in (meer dan) de helft van de gevallen - terwijl de BAPCOC vooropstelt dat dit jaar de combinatie amoxicilline- clavulaanzuur maar 20% zou mogen uitmaken van het totale amoxicillinegebruik.