...

De belangrijkste oorzaak is vooral te vinden in de investeringsprogramma's Hôpital 2007 en Hôpital 2012 die door de overheid werden aanbevolen. Deze waren op de eerste plaats bedoeld om renovaties te financieren, alsook de informatica-uitrusting en -systemen te verbeteren. In werkelijkheid zijn de leningen van de ziekenhuizen in minder dan tien jaar tijd verdrievoudigd en overschrijden ze 20 miljard euro, bevestigt de algemene inspectie van Financiën (IGF). Volgens Les Echos zou de IGF de mogelijkheden van ziekenhuizen om geld te lenen bij banken willen beperken. De economische krant wijst erop dat de rentelasten dit jaar ongeveer 823 miljoen bedroegen en de voorbije tien jaar nagenoeg met een factor 2,5 zijn toegenomen. Ook al beschikt de overgrote meerderheid van de ziekenhuizen over voldoende middelen, toch zou een twintigtal zich in een financieel precaire situatie bevinden en zouden er verschillende betalingsincidenten zijn gemeld. Voor de IGF dringt er zich één oplossing op: de mogelijkheid voor gezondheidsinstellingen om kredieten op korte termijn aan te gaan 'sterk aan banden leggen'.