...

De uittreding uit het akkoord verloopt voortaan elektronisch. Sinds 1 januari 2017 is de procedure met aangetekend schrijven uit de ZIV-wet geschrapt.Ook het akkoord dat was afgesloten voor 2016-2017 konden de artsen al met een online-procedure opzeggen: 22,8% van de artsen deden dat, volgens het Riziv, of gebruikten de webtoepassing om hun partiële toetreding bekend te maken.Vanaf begin dit jaar treedt een wet daterend van eind 2013 in werking (Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging). Die past artikel 50 uit de ZIV-wet van 1994 aan, dat het akkoordensysteem vastlegt. In het nieuwe artikel is helemaal geen sprake meer van een opzegging van het akkoord door middel van een aangetekend schrijven (de oude procedure). Wat minder papierwerk dus wanneer men het komende mini-akkoord zou willen opzeggen. Wel zal men zijn e-ID bij de hand moeten hebben en wat handig moeten zijn met webtoepassingen.