...

Het VBS benadrukt dat het akkoord -waarover maanden werd onderhandeld- geen eindpunt vormt. "Het is wel een heel belangrijke mijlpaal in de bescherming van de ASO's," aldus het VBS. "De volgende jaren zullen nog veel inspanningen geleverd moeten worden om tot een volwaardig statuut te komen," stelt de organisatie die er ook op wijst dat het akkoord voorziet in een evaluatie om de twee jaar.Het VBS hoopt overigens dat de Franstalige artsen in opleiding net zoals hun Vlaamse collega's "de grote vooruitgang van dit akkoord naar waarde zullen kunnen schatten." Verder dankt het verbond Jo De Cock, de voorzitter van de commissie artsen-ziekenhuizen en de leden van de administratie "voor hun tomeloze inzet zonder dewelke dit resultaat niet mogelijk zou geweest zijn."