...

Het Kamerlid brengt in herinnering hoe eind van de jaren 90 de artsenquota werden ingevoerd om medische overconsumptie tegen te gaan. Vlaanderen voerde een toelatingsexamen in, Wallonië deed niets. De PS'er Laurette Onkelinx maakte het als minister van Volksgezondheid met een KB in 2008 mogelijk dat Franstalige geneeskundestudenten de beroepsopleiding konden voltooien door de Riziv-nummers op te gebruiken die opzijgezet waren voor de daaropvolgende generatie geneeskundestudenten.Vele Vlaamse jongeren moesten, in contrast daarmee, hun droom opgeven.Van Peel noemt het vandaag bereikte akkoord daarom 'historisch': "Het overtal aan artsen dat in het verleden werd opgebouwd, zal gradueel worden afgebouwd. Voor de Franstalige universiteiten is een ondergrens bepaald om hun opleidingen leefbaar te houden gedurende deze periode, maar verder wordt het overtal vanaf nu elk jaar maximaal gecompenseerd.""Bovendien is er nu een ingangsexamen aan Franstalige kant en het zal er moeten blijven, want het is een voorwaarde voor het hele akkoord", stelt ze. "Tenslotte wordt de verdeling van RIZIV-nummers tussen Wallonië en Vlaanderen wettelijk vastgelegd volgens de enige sleutel die mag tellen, en dat is het bevolkingsaantal.""De rekening voor het overschot aan artsen in Wallonië is lang genoeg betaald door Vlaanderen. Dat stopt hier en nu", besluit Van Peel.