...

De mogelijke gevolgen van het gebruik van AI baren de medische vrije beroepen kopzorgen. 73% stelt zich vragen bij de ethiek en de mogelijke impact op diagnostiek. Zo vrezen ze dat een brede toegankelijkheid van AI kan leiden tot zelfbehandeling van patiënten of verkeerde interpretaties van diagnoses. Daarnaast denken ze ook dat het breed inzetten van AI kan leiden tot een verlies van empathie en menselijk contact in het zorgtraject. Tot slot zien de medische vrije beroepen ook uitdagingen rond databescherming en verantwoordelijkheid bij verkeerde diagnoses.Een technologie die een meerderheid (74%) van de medische professionals wel ziet zitten, is digitalisering van medische dossiers.Grote impactNiet alleen de medische professionals hebben bedenkingen. Uit het onderzoek blijkt dat 52% van de ondernemers en 61% van de vrije beroepen de impact van AI op hun onderneming, sector en de zorg als enorm tot groot beschouwt en dat die impact niet per se positief is. Zo is liefst 53% van de ondernemers ervan overtuigd dat AI op termijn hun huidige werkzaamheden of processen zal vervangen.Daarnaast zien de ondernemers en de vrije beroepen ook de kansen die AI biedt: 82% gelooft in een positieve impact van nieuwe digitale innovaties en technologieën.