...

De mededeling staat sinds 5 mei op de website van het Riziv. Het nomenclatuurnumer 103434 ('Bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meer dan twee rechthebbenden door de huisarts'), kan de huisarts gebruiken voor het afnemen van een staal met een keel- of een neuswisser.Wanneer hij het staal afneemt in het weekend (of op een feestdag) kan hij een toeslag rekenen met het gebruikelijke nummer 104296. (Voor een 'huisarts op basis van verworven rechten' zijn dat respectievelijk de nummers 103235 en 104635).De afname moet wel degelijk gebeuren door een huisarts. De prestatie dekt eveneens de tijd voor de registratie, raadpleging en opvolging van de resultaten met de webtoepassing CyberLab.De gebruikelijke regels gelden voor de facturering (manueel of elektronisch, en toepassing derdebetalersregeling).Deze codes kunnen niet worden gebruikt voor het afnemen van een monster bij personeel. Dat moet gebeuren binnen het kader van de arbeidsgeneeskunde."We hebben er onfatsoenlijk lang op moeten wachten, maar eindelijk is er een regeling", luidt het commentaar van het ASGB in een persmededeling.