...

Op die manier vermijden ze een beenamputatie. Zes maanden na deze behandeling was 90% van de stents nog open, na een en twee jaar was dat respectievelijk 84% en 70%. Dat blijkt uit een retrospectief onderzoek gepresenteerd op het 38e jaarlijkse congres van de Society of Interventional Radiology http://www.sirweb.org/meetings/annualMeetingHome.shtml, dat momenteel in New Orleans wordt gehouden. Een belangrijke vaststelling, zo merken de auteurs van het onderzoek op, aangezien perifeer arterieel vaatlijden steeds vaker voorkomt door de vergrijzing van de bevolking, evenals door de toename van obesitas en diabetes. Ongeveer 20% van de Amerikanen van 65 jaar en ouder heeft arterieel vaatlijden. (referentie: Lookstein RA et al. 38e congres van de Society of Interventional Radiology. Abstract 13)