...

Een doeltreffende en praktische oplossing bestaat erin de lucht te ioniseren, aldus MDDI (Medical Device + Diagnostic Industry).