...

Vzw Wens Ambulancezorg bestaat nog maar sinds eind 2016, maar de dertig vrijwilligers vervullen nu al 85 wensen per jaar in heel Vlaanderen. Dr. Jill Wagemans: "Als mensen vernemen dat ze ongeneeslijk ziek zijn, willen ze vooral nog 'gewone dingen'. Ze stellen kleine mijlpalen voorop. De patiënten zelf en hun vrienden en familie zijn er zich sterk van bewust dat ze zoveel mogelijk moeten proberen te halen uit het 'nu'. Ze genieten daar ook heel erg van, maar elke keer worden ze ook geconfronteerd met het immense verdriet dat het misschien wel de laatste keer kan zijn... Op die momenten is steun en omkadering heel erg welkom." "Er is zeer veel aandacht voor de laatste dagen of weken van het leven, maar sommige mensen zijn jarenlang palliatief of ongeneeslijk ziek. Die mensen krijgen 'extra time' dankzij de medische opties en innovaties. Voor hen kan de zorg nog veel beter, maar er is nood aan praktische, logistieke en financiële omkadering: zorg op maat, opvang als ze het nodig hebben en de mogelijkheid om te werken of op vakantie te gaan, zonder daar een hele papierstapel voor te moeten in orde brengen." Stef Vanlee: "Via de Wens Ambulancezorg kunnen mensen in de palliatieve fase vragen om een laatste hartenwens in vervulling te laten gaan. Anders dan bij Make a wish gaat het om heel intieme momenten: iemand die nog het resultaat van de renovatie van zijn huis wil zien, of een jongeman die een laatste keer met zijn voetbalmaten op het veld wil samenkomen, of een oma die thuis de kleindochter nog wil zien." "Het is puur vrijwilligerswerk en de patiënten hoeven niets te betalen. Alle vrijwilligers werken in de zorgsector en aan boord van de ambulance vind je enkel ambulanciers en verplegers. Mensen met een groot hart die weten hoe de zorg in elkaar zit. Vaak ligt het emotioneel vrij zwaar: het kan om jonge mensen gaan en de begeleiding is altijd intens. Onze vrijwilligers blijven de hele tijd bij de patiënt, vullen de wens in en ondersteunen de patiënt en zijn familie heel nadrukkelijk. Het kan alleen met toestemming van de behandelende arts, die nauw wordt betrokken en 'standing orders' meegeeft. De wensen gaan heel kort voor het overlijden in vervulling en er is dus altijd een DNR-formulier mee aan boord." De Wens Ambulancezorg werkt over heel Vlaanderen, maar is nog niet in alle geledingen van de zorg even goed bekend?Er zijn grote verschillen. UZ Leuven bijvoorbeeld werkt vandaag al vaak met de Wens Ambulancezorg. Palliatieve eenheden, ziekenhuizen en sociale diensten kennen onze vzw, maar we zijn nog te weinig bekend bij mensen die afzien van behandeling en hun laatste dagen thuis doorbrengen, begeleid door de huisarts. Wat meer naambekendheid bij de huisartsen en de thuiszorg zou interessant zijn. Hoe bent u zelf bij de vzw terechtgekomen?Ik werk al jarenlang op een urgentiedienst en als acteur geniet ik inmiddels enige bekendheid door mijn rol in Familie en vooral door de Eén-reeks Dertigers. Heel het palliatieve gegeven ligt mij na aan het hart en toen de vzw mij vroeg om peter te worden, heb ik niet getwijfeld. Ik vind Wens Ambulancezorg een tof initiatief, dat ik graag meer bekendheid wil geven. Ik sta daar volledig achter. We kennen ziekenwagens allemaal als haastig en snel, snel, snel. De Wens Ambulancezorg is net het tegenovergestelde: we nemen alle tijd voor de patiënt. Daar schuilt veel warmte in en dat vind ik heel waardevol. We ontmoeten mensen ook op het meest cruciale moment van hun leven: de allerlaatste stap voor ze sterven. De Wens Ambulancezorg maakt daar echt een verschil. Uw echtgenote is medisch oncologe in Sint-Maarten in Mechelen. Haar werk heeft u ook geïnspireerd?De manier waarop zij haar werk doet, kan mij alleen maar inspireren om mij nog meer in te zetten voor de Wens Ambulancezorg. Als ik sommige palliatieve verhalen hoor, dan prikkelt mij dat ook om méér te kunnen doen. Jill ontmoet die mensen op een zeer cruciaal en kwetsbaar moment in hun leven. Ze bouwt een band op met haar patiënten tijdens het opvolgen van de ziekte. Elk klein gebaar betekent dan zoveel. Net die kleine dingen in vervulling laten gaan, dat is wat ook de Wens Ambulancezorg doet. In tijden waarin alles snel-snel gaat, geven wij wat tijd en wat kwaliteit op een cruciaal moment. Dat soort 'geven' is waardevol en leuk. Meer informatie: www.wensambulancezorgvzw.be