...

Het Verzekeringscomité keurde maandag een budgetvoorstel voor de ziekteverzekering goed. Er staat 8 miljoen opzij voor nieuwe huisartsenwachtposten. Maar de artsen moeten 21,6 miljoen inleveren op hun indexmassa. Dat geld krijgen ze maar terug als ze hetzelfde bedrag besparen op ppi's, antibiotica en statines. Als het van het Verzekeringscomité van het Riziv afhangt, mag de ziekteverzekering volgend jaar 26,676 miljard euro uitgeven. Dat is een verhoging met ongeveer 1 miljard. De Algemene Raad, met daarin de regeringsafgevaardigden, moet dat voorstel nog bekrachtigen. Maar de finale budgetronde wordt mogelijk over de verkiezingen van 14 oktober getild. Het is niet zeker dat dit begrotingsvoorstel op korte termijn een politiek verlengstuk krijgt.De ziekenfondsen hielden de pen vast bij dit budgetvoorstel, dat het haalde met 25 stemmen voor en 11 stemmen tegen. De artsenbank en de ziekenhuizen verwierpen het budget. De marge voor 'nieuwe initiatieven' in 2013 bedraagt amper 4,6 miljoen euro. "Elke nieuwe behoefte zal door een besparingsmaatregel gecompenseerd moeten worden", staat er in de begrotingsnota. Aangezien het lijstje nieuwe behoeften een prijskaartje van 67 miljoen draagt, wordt er voor bijna 63 miljoen besparingen gevraagd. Blikvanger zijn de wachtposten van huisartsen. De 8 miljoen extra die het Riziv ervoor opzij zet, overtreft de verwachtingen van de artsensyndicaten. Het Verzekeringscomité wil zo ruimte creëren voor 19 nieuwe huisartsenposten. Dat belet niet dat intussen gesnoeid wordt in de financiering van de bestaande wachtposten. De besparingen die daar tegenover staan, gaan erg ver en versterken op het eerste gezicht de rol van de ziekenfondsen. Zo moet de controle op ppi's, statines en antibiotica 21,6 miljoen in het laatje brengen. Omdat de ziekenfondsen op zeker willen spelen, wordt dat geld al meteen als 'bewarende maatregel' afgehouden van de indexmassa voor de artsenhonoraria. Artsen kunnen dat geld maar terugverdienen als de uitgaven voor deze categorieën voldoende dalen. Verder stippen we nog aan dat een verhoging van het quotum voor voorschriften op stofnaam (Vos) volgend jaar 3,8 miljoen moet opbrengen.Opvallend nieuws is er van het Bf-front. "Het Verzekeringscomité ziet in dat de controle op Bf-geneesmiddelen op het terrein voor problemen zorgt", citeren we uit de nota. "Dat is de mening van zowel artsen, apothekers, patiënten als ziekenfondsen." Het ziet er dus naar uit dat de reeks 'De Bf-oorlog' in Artsenkrant vruchten heeft afgeworpen. Er komen nu alternatieve maatregelen die "haalbaar en redelijk" zijn. Mogelijk wordt de controle op hoofdstuk IV-geneesmiddelen in de ziekenhuizen opgevoerd.