...

Het Riziv laat weten dat de webtoepassing Achil voor de invoer van de zorgtrajectgegevens ook nog na 31 augustus beschikbaar blijft. De toepassing wordt dus nog niet meteen afgesloten. Het Riziv houdt namelijk rekening met de vaststelling dat sommige artsen praktische moeilijkheden ondervinden (zoals vergeten pincode), waardoor ze niet meer tijdig kunnen ingeven. Aan het begeleidingscomité van 20 september zal een stand van zaken worden meegedeeld. Dat comité formuleert dan een voorstel aan de medicomut over hoe er wordt omgegaan met de gegevens die na 31 augustus nog werden ingegeven.In Artsenkrant van aanstaande vrijdag leest u meer reacties op de datacollectie in het kader van de zorgtrajecten.