...

Huisartsen met zorgtrajectpatiënten moesten vorig jaar, in de periode mei tot september, de gegevens van deze patiënten opladen voor ACHIL - het onderzoeksproject van de WIV dat de resultaten van de zorgtrajecten evalueert. ACHIL moet het beleid feedback geven, maar ook huisartsen krijgen individuele feedback.BenchmarkingHet feedbackrapport geeft de 'statistieken' weer van de zorgtrajectpatiënten die u invoerde. De gemiddelden voor uw patiënten worden vergeleken met die van de hele groep waarvoor in ACHIL gegevens geregistreerd zijn, en met die van alle patiënten binnen het LMN waarvan u deel uitmaakt. Als er in uw regio geen LMN zou zijn, dan worden de resultaten van uw patiënten vergeleken met die uit het hele gebied van uw huisartsenkring (HAK).De presentatie is dezelfde voor uw patiënten in het zorgtraject (type 2-)diabetes en die in het ZT chronisch nierfalen. Bij de vergelijking van de kenmerken van uw ZT-populatie en de gemiddelden van de in uw populatie gemeten waarden met die van de hele groep, wordt ook aangegeven of het verschil significant is of niet. De berekening van de significantie bij de vergelijking met de LMN-groep (of HAK-groep) was niet mogelijk.De artsen krijgen ook zogenaamde benchmarkinggrafiekjes (zie figuur). Die geven de spreiding van de gemeten waarden weer - telkens opgesplitst over vier groepen.ACHiL zamelde gegevens in over 30.533 patiënten, met 18.250 ZT diabetes en 12.889 ZT nierfalen. Op 31 december 2011 hadden 38.713 patiënten een zorgtraject. Men rekent dat voor 79% van de ZT-patiënten de gegevens in ACHIL werden opgeladen.