...

In een nieuw themadossier neemt het Vias, voorheen BIVV, verschillende gegevens onder de loep van het aantal gehospitaliseerde verkeersgewonden in België. Zo citeert het instituut, dat de verkeersveiligheid, de mobiliteit en de maatschappelijke veiligheid in ons land wil verbeteren, onder andere een Belgische studie van gehospitaliseerde verkeersgewonden over de periode 2004-2011. Daaruit blijkt dat interne letsels aan het hoofd (bv. hersenschuddingen) en fracturen van de onderste en bovenste ledematen de vaakst voorkomende letseltypes zijn. Van deze drie letseltypes zijn fracturen aan de onderste ledematen gemiddeld het ernstigst: in 42% van de gevallen bedraagt de MAIS-ernstscore 3 of meer. Ter verduidelijking: MAIS3 is een indicator voor ernstige verkeersgewonden die de Europese Commissie in 2013 naar voren schoof omdat er veel misclassificatie en onderregistratie was. Het is een 'strengere indicator' voor ernstig verkeersgewonden dan gehospitaliseerde verkeersgewonden of door de politie geregistreerde zwaargewonden (= de oude indicator). Zo steeg het aantal 'MAIS3+-verkeersgewonden' in België tussen 2005 en 2011 met 6,4%. Deze evolutie is 'slechter' dan die van het totaal aantal gehospitaliseerde verkeersgewonden (ongeacht hun letselernst), dat tussen 2005 en 2011 lichtjes afnam met 1,4%. Het aantal zwaargewonden dat de politie registreerde is in deze periode dan weer aanzienlijk gedaald (- 15,2%). Kortom, de evolutie van ernstig gewonden is dus erg verschillend naargelang de gebruikte definitie en gegevensbron. Twee andere letseltypes die (weliswaar) minder vaak voorkomen, hebben gemiddeld een nog hogere ernst dan bovengenoemde letseltypes: interne letsels aan de romp en schedelfracturen.Uit internationaal en Belgisch onderzoek blijkt dat senioren en gemotoriseerde tweewielers vaker een MAIS3+-ernstscore hebben dan andere weggebruikers. Fietsers hebben dan weer minder vaak MAIS3+-letsels dan gemiddeld.Een analyse van meer recente gegevens is noodzakelijk zodat kan nagegaan worden of de vaststellingen uit het verleden nog in dezelfde mate van toepassing zijn, aldus het Vias.