...

Als kersvers syndicaat schoof AADM voor het eerst bij aan de onderhandelingstafel over een nieuwe conventie. De vakbond gaat er alvast prat op dat een aantal maatregelen een AADM-stempel dragen.Concreet verwijst men dan naar de introductie van het begrip 'huisartsenpraktijk in het kader van de praktijktoelage' en de erkenning van de huisarts als spil in de chronische zorg. Dat laatste dan via de invoering van een generiek zorgmodel. Dankzij het pre-traject diabetes ontvangt elke huisarts 20 euro vergoeding zonder bijkomende administratieve verplichtingen. Voorts klopt AADM zich op de borst voor van de verhoging met 500 euro van de praktijktoelage voor geconventioneerde artsen. Naar eigen zeggen is het ook dankzij AADM dat Sumehrs nu op praktijkniveau kunnen opgeladen worden. En de medicomut 'vond' 10 miljoen extra voor nieuwe wachtposten.Bij de specialisten realiseerde AADM ook het een en ander, aldus het perscommuniqué. Zo zou de kwaliteit verbeteren door het verlagen van de honoraria voor speciale verstrekkingen voor niet-geaccrediteerde artsen. Verder bedong AADM het behoud van de terugbetaling voor digitale mammografieën. En een extra stimulans om te conventioneren, is de invoering van een telematicapremie voor specialisten.Op de kaart gezetAADM verwijt de Bvas een herijking te hebben ingevoerd "in het voordeel van enkele specialismen". "Kwaliteit van goed opgeleide nieuwe jonge collega's is blijkbaar minder relevant dan persoonlijk inkomen van enkelen. Want door deze herijking ging 10.000 euro voorzien per ASO in niet-universitaire ziekenhuizen verloren. Dit bedrag garandeerde de kwaliteit van de opleiding door een vergoeding van de stagemeesters", zo luidt het.Blij is AADM dan weer dat voor de toekomst toch een regeling wordt beloofd om stagemeesters in perifere ziekenhuizen te vergoeden. Die regeling houdt rekening met kwaliteitseisen en impliceert transparantie bij de toewijzing van stageplaatsen.Tot slot stelt AADM dat het zichzelf op korte tijd in verschillende organen op de kaart heeft gezet. "Naar aanleiding van de artsenverkiezingen schreef AADM een project uit voor vier jaar. Dit eerste akkoord in budgettair zeer moeilijke omstandigheden legt hiervoor de eerste fundamenten", dixit het syndicaat.