...

Het 'zorgpersoneelfonds' komt er, zoals u wellicht weet, door een amendement van de Kamerfractie van de PTB-PVDA - dat steun kreeg van de socialistische en de groene partijen, en onder meer nog het Vlaams Belang.Wetgevend werkHet geld uitgeven is blijkbaar iets minder gemakkelijk dan gedacht. Dat bleek toen de Kamer donderdag 31 oktober het geamendeerde wetsvoorstel voor de toekenning van voorlopige twaalfden voor de twee laatste maanden van dit jaar moest goedkeuren.Tijdens de discussie werd een beetje de bal heen en weer gekaatst over het wetgevend werk dat nodig is om een 'begrotingsfonds' op te richten - plus het sociaal overleg dat daar dan over moet plaatsvinden.De regeringspartijen verklaarden evenwel constructief aan de oprichting van het fonds te willen meewerken. Hoe dat verder loopt, zal wellicht deze week onder meer in de Commissie Volksgezondheid blijken.TegenzinDe regeringspartijen lieten toch wel de tegenzin blijken waarmee ze degeamendeerde tekst omarmden. Het geld uitgeven is één ding. De financiering van het fonds vinden in het licht van het oplopende miljardengat in de begroting is nog een andere zaak, onderstreepten verschillende sprekers.De behoeften in de zorg zijn zo groot, dat de toekenning van dit bedrag amper een begin kan zijn om deze noden te lenigen, werd tevens geopperd.Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Maggie De Block (Open VLD) wees er daarenboven op dat verpleegkunde een knelpuntenberoep is. Verpleegkundigen vinden is op zich al een probleem.De Kamer nam ten slotte het geamendeerde wetsvoorstel met grote meerderheid aan. Alleen N-VA stemde tegen. Het Vlaams Belang, dat verklaarde voorstander te zijn van het zorgpersoneelfonds, onthield zich bij het stemmen.Riziv-begrotingHet hele gebeuren toont vooral aan hoe de huidige, aftredende minderheidsregering de speelbal dreigt te worden van een wispelturig Parlement.Er worden voortdurend allerlei voorstellen ingediend, je weet maar nooit voor welk er plots een wisselmeerderheid kan worden gevonden.De krant De Tijd meldt bijvoorbeeld dat sp.a-kamerlid Jan Bertels de Riziv-begroting bij het Parlement wil indienen die de regering vorige maand in de Algemene Raad blokkeerde. Hij hoopt voor die begroting een meerderheid in de Kamer te vinden.Hij wijst erop dat, zonder Riziv-begroting, de zorgverleners geen tariefafspraken kunnen vastleggen met de ziekenfondsen. Dat creëert onzekerheid voor de patiënten, stelt hij.Volgens minister De Block zaait Bertels nodeloos paniek.