...

Elk uur treft die namelijk nog 4 Belgen, met soms levensbedreigende complicaties tot gevolg. Nochtans kunnen door een tijdige opsporing en behandeling in België ongeveer 6 beroertes per dag voorkomen worden! Tot dusver kent deze jaarlijkse sensibiliseringscampagne opnieuw heel wat succes. Van 22 tot 26 april, en meer bepaald op 25 april de nationale dag van sensibilisering voor VKF, bieden een 90-tal ziekenhuizen geheel vrijwillig en gratis aan geïnteresseerden de kans om hun hartritme gedurende 30 seconden te laten controleren. De online inschrijvingen, via www.mijnhartritme.be, lopen stilaan volledig vol, maar verschillende medische centra bieden ook controlemomenten aan zonder voorafgaande afspraak. Bovendien bakent de online risicotest (eveneens beschikbaar op de website) strikter het doelpubliek voor de hartritmetests af.* Op de nationale dag van sensibilisering voor VKF trekt de BeHRA naar het Federale Parlement om ook daar hartritmecontroles uit te voeren. Zo wil deze werkgroep van de Belgische vereniging voor Cardiologie de nodige aandacht vragen voor deze 'sluipende' aandoening, waarbij 1 op 4 personen ouder dan 40 jaar ooit deze hartkwaal krijgt, en 1 op 3 patiënten geen enkel symptoom vertoont.