...

Geen verrassing dit. Eerder werd het in de media al aangekondigd door federaal minister van sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Men volgt daarmee het advies van de taskforce vaccinatie en een studie van het federale Kenniscentrum. Mensen met een verminderde immuniteit komen hiervoor in aanmerking. Zij maken na hun basisvaccinaties immers minder antistoffen aan. Een derde prik doet de antistoffen toenemen en zorgt voor een sterkere immuunrespons, zo luidt het. Concreet gaat het over maximaal 400.000 patiënten met een aangeboren verminderde immuniteit, chronische nierdialyse-patiënten, HIV-patiënten met minder dan 200 CD4-cellen per mm3 bloed, patiënten met bloedkanker of andere kwaadaardige tumoren, transplanten en patiënten met ontstekingsziekten die behandeld worden met geneesmiddelen om de immuniteit te verlagen.De groep wordt automatisch uitgenodigd op basis van de gegevens van hun ziekenfonds en de behandelende arts. De inenting gebeurt in het najaar in de dan nog beschikbare vaccinatiecentra.De persmededeling van het IMC stipt tot slot nog aan dat "momenteel een ontwerp van wettelijk kader voor een verplichte vaccinatie van zorgpersoneel wordt voorbereid."