...

Dat maakte het agentschap Zorg en Gezondheid bekend. De voorbije 15 jaar stierven er jaarlijks gemiddeld 58.023 mensen. Met 60.356 overlijdens zit 2016 dus boven het gemiddelde.Uiteraard zijn het vooral ouderen die sterven, merkt dokter Anne Kongs van Zorg en Gezondheid op. "En gezien de vergrijzing is het logisch dat we stilaan aanbelanden in een periode dat er meer mensen sterven dan de jaren voordien. Nochtans was 2016 een zacht jaar, zonder griepepidemie en zonder langdurige periodes van koude of hitte. "Dat maakt het verschil met 2015 toen er een flinke griepuitbraak was," zegt ze.Na de stabilisatie in 2015 stijgt de levensverwachting opnieuw. Wie als jongen in 2016 geboren werd, heeft een levensverwachting van 80 jaar; een meisje wordt 84,5 jaar. Met andere woorden: de levensverwachting ging opnieuw met enkele maanden de hoogte in.Zoals in het verleden blijven hart- en vaatziekten en kanker de belangrijkste doodsoorzaken. Het risico om daaraan te sterven op jongere leeftijd verkleint wel sterk. Rekening houdende met de leeftijdsverdeling van de bevolking gaat het voor hart- en vaatziekten over een periode van 15 jaar genomen over een daling van het risico met 40%. Voor kanker bedraagt de daling sinds 2000 bij de mannen 24% en bij de vrouwen 13%. Longkanker blijft een van de belangrijkste doodsoorzaken op middelbare en latere leeftijd al tekent zich een daling af bij de mannen. Er stierven wel meer vrouwen door longkanker. Het aantal sterfgevallen door psychische en neurologische aandoeningen zoals dementie en ziekte van Parkinson neemt toe. In 2016 stierven er 1.057 mensen door zelfdoding, dat zijn er zes meer dan het jaar voordien. Het gestandaardiseerde suïcidecijfer in 2016 bedroeg 16,2 op 100.000 inwoners. Dat betekent zowel voor mannen als voor vrouwen een daling met 21% ten opzichte van 2000. Uiteraard blijft onder-registratie in deze altijd mogelijk. Zorg en Gezondheid benadrukt dan ook dat inzetten op suïcidepreventie noodzakelijk blijft.