Alles over San Francisco

IMVigor130 immunotherapie is een internationale, gerandomiseerde fase 3-studie, die aanvankelijk was opgezet om atezolizumab + een platinaverbinding/gemcitabine te vergelijken met placebo + een platinaverbinding/gemcitabine als eerstelijnstherapie bij een gemetastaseerd urotheelcarcinoom. De studieopzet is daarna gewijzigd met toevoeging van een groep die alleen werd behandeld met atezolizumab.

Een samenvatting van de onlangs bijgewerkte richtlijnen van het NCCN (National Comprehensive Cancer Network) inzake prostaatkanker, die een invloed zouden moeten hebben op de praktijkvoering.

De PROSPER-studie is een fase III-studie die werd uitgevoerd bij patiënten met een niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker. In die studie verlaagde de combinatie van enzalutamide en een androgeendeprivatietherapie (ADT) het risico op ontwikkeling van metastasen of overlijden significant met 71% in vergelijking met enkel een ADT.

Toevoeging van docetaxel aan de standaardhormoontherapie bij al dan niet gemetastaseerde prostaatkanker verbetert de levenskwaliteit van de patiënten, verlaagt de latere noodzaak tot een nieuwe kankertherapie en is financieel rendabel.

De SPARTAN-studie is een gecontroleerde, placebogecontroleerde studie die heeft aangetoond dat apalutamide een doeltreffende behandeling is bij mannen met een niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker die een hoog risico lopen op metastasering, voor wie er nog geen erkende behandeling bestaat.

De HERITAGE-studie, die op de eerste dag van het ASCO 2016 werd gepresenteerd, is de eerste studie die aantoont dat een biosimilar van trastuzumab eenzelfde percentage objectieve respons geeft en even veilig is als het oorspronkelijke trastuzumab. De vraag is nu: "Wat zijn de gevolgen van dit precedent voor de gerichte geneesmiddelen in de oncologie?"

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.