...

In deze studie verlengde docetaxel de overleving bij patiënten met een gemetastaseerde prostaatkanker met gemiddeld 0,89 jaar en bij patiënten met een niet-gemetastaseerde prostaatkanker met 0,78 in vergelijking met de standaardbehandeling. Docetaxel verlengde het aantal QALY's met 0,51 jaar bij patiënten met een gemetastaseerde prostaatkanker en met 0,39 jaar bij patiënten met een niet-gemetastaseerde prostaatkanker. De resultaten van die meting hadden een 'hoge graad van zekerheid'. De QALY-winst bij patiënten met een niet-gemetastaseerde prostaatkanker was vooral te danken aan het gunstige effect van docetaxel op de incidentie van relaps en de tijd tot optreden van een relaps. Docetaxel was rendabel zowel bij patiënten met een gemetastaseerde prostaatkanker als bij patiënten met een niet-gemetastaseerde prostaatkanker. Volgens een sensitiviteitsanalyse is het 'zeer waarschijnlijk' (> 99%) dat docetaxel rendabel is bij patiënten met een al dan niet gemetastaseerde prostaatkanker. Docetaxel blijft rendabel bij patiënten met een niet-gemetastaseerde prostaatkanker doordat het de incidentie van een recidief verlaagt en de tijd tot optreden van een recidief verlengt, ook als ervan werd uitgegaan dat docetaxel de overleving niet verhoogt.James N et al. Addition of docetaxel to first-line long-term hormone therapy in prostate cancer (STAMPEDE): Long-term survival, quality-adjusted survival, and cost-effectiveness analysis. 2018 Genitourinary Cancers Symposium. San Francisco. Donderdag 8 februari 2018 (Abstract 162). https://meetinglibrary.asco.org/record/157673/abstract