...

PROSPER is een multinationale, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase III-studie die werd uitgevoerd bij ongeveer 1.400 patiënten met een niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker in de Verenigde Staten, Canada, Europa, Zuid-Amerika en het gebied rond de Stille Oceaan. De studie werd uitgevoerd bij patiënten met een prostaatkanker die was verergerd (te oordelen naar de stijging van het PSA-gehalte) ondanks een androgeendeprivatietherapie, maar die geen symptomen of tekenen van metastasering vertoonden. De patiënten werden gerandomiseerd naar enzalutamide 160 mg eenmaal per dag per os plus ADT of een placebo plus ADT. De mediane overleving zonder metastasen, het primaire eindpunt, was 36,6 maanden bij de mannen die een combinatietherapie van enzalutamide en ADT kregen, en 14,7 maanden bij de patiënten die alleen een ADT kregen.De combinatietherapie verlaagde het relatieve risico op stijging van het PSA-gehalte met 93% in vergelijking met een ADT alleen. De mediane tijd tot stijging van het PSA-gehalte was 33,3 maanden met enzalutamide plus ADT en 3,9 maanden met ADT alleen. De mediane tijd tot starten van een nieuwe kankertherapie bedroeg 39,6 maanden met de combinatietherapie en 17,7 maanden met de ADT alleen, een verschil van 21,9 maanden, wat overeenstemt met een daling van het relatieve risico met 79%.Hussaib M et al. PROSPER: A phase 3, randomized, double-blind, placebo (PBO)-controlled study of enzalutamide (ENZA) in men with nonmetastatic castration-resistant prostate cancer (M0 CRPC). 2018 Genitourinary Cancers Symposium. San Francisco. Donderdag 8 februari 2018 (Abstract 3). https://meetinglibrary.asco.org/record/157023/abstract